Dàn Lạnh Kuba

Dàn Lanh Eco

 • Placeholder

  Dan lanh Eco – PVE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO PVE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Placeholder

  Dan lanh ECO -IDE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO-IDE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Placeholder

  Dan lanh Eco -ICE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO ICE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Placeholder

  Dan lanh ECO – LFE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO LFE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Placeholder

  Dan lanh Eco-STE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO STE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Placeholder

  Dan lanh DFE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO DFE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Placeholder

  Dan lanh ECO – MTE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO MTE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Placeholder

  Dan lanh Eco – CTE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO CTE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

Dàn Lạnh Luve

 • Placeholder

  Dan lanh FF63H

  out of 5
 • Placeholder

  Dan lanh luve FF50H

  out of 5

  Model          : FF50H

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở

  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507

  • Xuất xứ   : Italy
 • Placeholder

  Dan lanh luve CD64H

  out of 5

  Model          : CD64H

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở

  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507

  • Xuất xứ   : Italy
 • Placeholder

  Dan lanh Luve CD63H

  out of 5

  Model          :CD63H

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở

  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507

  • Xuất xứ   : Italy
 • Placeholder

  Dan lanh Luve CD45H

  out of 5

  Model          : CD45H

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở

  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507

  • Xuất xứ   : Italy
 • Placeholder

  Dan lanh Luve LS80H

  out of 5

  Model          :LS80H

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở

  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507

  • Xuất xứ   : Italy
 • Placeholder

  Dan lanh Luve LS71H

  out of 5

  Model          : LS71H

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở

  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507

  • Xuất xứ   : Italy
 • Placeholder

  Dan lanh LS62H

  out of 5

  Model          : LS62H

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở

  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507

  • Xuất xứ   : Italy

Dàn Lạnh Kewely

 • Placeholder

  Dan lanh Kewely – DD-57.0/310

  out of 5
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-57.0/310 57 310 3520x540x990 4×600 4×700 380 380

   

 • Placeholder

  Dan lanh Kewely – DD-50.0/275

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        : DD –50.0/275
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-50.0/275 50 275 3520x540x940 4×600 4×700 380 380
 • Placeholder

  Dan lanh Kewely -DD -2.8/15

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        :DD- -2.8/15
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-46.0/250 46 250 3520x635x890 4×500 4×550 380 380
 • Placeholder

  Dan lanh Kewely – DD40.0/220

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        : DD40.0/220
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD40.0/220 40 220 3180x635x840 4×500 4×550 380 220
 • Placeholder

  Dan lanh Kewely – DD-37.0/200

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        : DD-37.0/200
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-37.0/200 37 200 3180x635x790 4×500 4×550 380 220
 • Placeholder

  Dan lanh Kewely – DD-35.0/180

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        : DD-35.0/180
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-35.0/180 35 180 3180x 635×740 4×500 4×550 380 220
 • Placeholder

  Dan lanh Kewely – DD-30.0/160

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        : DD-30.0/160
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-30.0/160 30 160 2830x 635×740 4×500 4×550 380 220
 • Placeholder

  Dan lanh Kewely – DD-26.4/140

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        : DD-26.4/140
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-26.4/140 26,4 140 2830x635x740 3×500 3×550 380 220

Đối Tác